Νέα – Ανακοινώσεις

Επιμόρφωση στελεχών που εντάσσονται στην κινητικότητα

 

Την επιμόρφωση στελεχών του δημοσίου που εντάσσονται στο πρόγραμμα της κινητικότητας (Ν. 4172/2013, άρθρα 90 και 91), αναλαμβάνει το ΕΚΔΔΑ, όπως γνωστοποίησε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔιΜΗΔ) μετά τη συνάντηση εργασίας που είχε στις 23/9/2013, στο ΕΚΔΔΑ με την αναπληρώτρια του Γενικού Γραμματέα και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Όπως αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο του ΥΔιΜΗΔ, αποκλειστικός σκοπός της επιμορφωτικής δράσης είναι η ενδυνάμωση των γνώσεων και δεξιοτήτων, ενώ η συμμετοχή των υπαλλήλων είναι προαιρετική και ουδεμία έννομη συνέπεια έχει για την τοποθέτηση τους στους φορείς υποδοχής.

Τα προγράμματα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Η πρώτη θα υλοποιηθεί κατά τη φάση της αναζήτησης νέων οργανικών θέσεων από τα στελέχη που είναι σε καθεστώς κινητικότητας και περιλαμβάνει ταχύρρυθμες επιμορφωτικές δράσεις, που αφορούν στην αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής για τις ανάγκες των δημοσίων υπηρεσιών, σε θέματα επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πολιτών κ.λπ. Η δεύτερη κατηγορία θα υλοποιηθεί μετά την τοποθέτηση των στελεχών σε νέες οργανικές θέσεις και τα επιμορφωτικά προγράμματα θα σχεδιαστούν σε συνεργασία των φορέων υποδοχής με το ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ και με βάση το προφίλ των θέσεων που θα καταλάβουν οι υπάλληλοι.

Μετά την επίσκεψη στο ΕΚΔΔΑ, ο Υπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε σχετικά: «Το πρόγραμμα της κινητικότητας αποτελεί το εργαλείο με το οποίο πραγματοποιείται η ανακατανομή του ανθρώπινου δυναμικού στο Δημόσιο Τομέα. Είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο καλύτερης αξιοποίησης του έμπειρου και ικανού στελεχιακού δυναμικού που διαθέτει η Δημόσια Διοίκηση. Τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα βοηθήσουν τους δημοσίους υπαλλήλους να ενισχύσουν τα προσόντα και τις γνώσεις τους, ώστε να αυξήσουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά τους. Το ΕΚΔΔΑ έχει αποδείξει, ως ο εθνικός στρατηγικός φορέας ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης, ότι μπορεί να επιτελέσει και αυτή την αποστολή».

Από την πλευρά της η Υφυπουργός, Εύη Χριστοφιλοπούλου, υπογράμμισε: «Στόχος μας είναι οι υπάλληλοι που εισέρχονται στο πρόγραμμα της κινητικότητας να έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις επιμορφωτικές δράσεις του ΕΚΔΔΑ, για να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους. Ειδικότερα, στη φάση της τοποθέτησής τους σε νέες θέσεις παρέχεται εξειδικευμένη επιμόρφωση, έτσι ώστε να υπάρξει όφελος, όχι μόνο για τους ίδιους, αλλά και για την υπηρεσία. Το ΕΚΔΔΑ που διαδραματίζει ένα ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης, καλείται να ανταποκριθεί στην εξαιρετικά σημαντική φάση της μεταρρύθμισης του κράτους».

Σχετικά Άρθρα