Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια Servers

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί δύο (2) Servers και ένα επεκτάσιμο σύστημα StorageAreaNetwork (SAN), καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο, την οικονομική τους προσφορά για τα παραπάνω είδη έως και την Παρασκευή 11/10/2013 στο γραφείο πρωτοκόλλου (1ος όροφος) .

Πρόσκληση