Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια αναλώσιμων ειδών πληροφορικής

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί αναλώσιμα υλικά πληροφορικής, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο, την οικονομική τους προσφορά για τα είδη έως και την Παρασκευή 11/10/2013 στο γραφείο πρωτοκόλλου (1ος όροφος) .

Πρόσκληση