Νέα – Ανακοινώσεις

Αποτελέσματα τελικού σταδίου 22ου εισαγωγικού διαγωνισμού

 

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ), κατά τη συνεδρίαση της 03/12/2012, επικύρωσε τα αποτελέσματα τόσο του τελικού σταδίου, όσο και τα γενικά αποτελέσματα (προκαταρκτικού και τελικού σταδίου) του 22ου διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

Στον Πίνακα Ι αποτυπώνονται τα αποτελέσματα του τελικού σταδίου του 22ου διαγωνισμού. Στον Πίνακα ΙΙ αποτυπώνονται τα γενικά αποτελέσματα κατά αλφαβητική σειρά και στον Πίνακα ΙΙΙ κατά φθίνουσα σειρά.

Οι εισαγόμενοι, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΕΕ, καλούνται έως και την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2012 να υποβάλουν δήλωση αποδοχής της κατάταξής τους στο τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης.

Η έγκριση του οριστικού πίνακα των εισαγομένων στην ΕΣΔΔΑ κατά σειρά επιτυχίας, στο τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης, θα αποτελέσει θέμα της επόμενης συνεδρίασης της ΚΕΕ την Παρασκευή 07/12/2012, οπότε και θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.

Σχετικά Άρθρα