Νέα – Ανακοινώσεις

Υποστήριξη Ελληνικής Προεδρίας ΕΕ

 

Με επιτυχία ανταπεξήλθε το ΕΚΔΔΑ στην προετοιμασία και επιμόρφωση 500 κρατικών λειτουργών που εμπλέκονται στην άσκηση της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) το α΄ εξάμηνο του 2014. Η ευθύνη του σχεδιασμού και της υλοποίησης της ολοκληρωμένης επιμορφωτικής παρέμβασης σε όλο το εύρος της διοίκησης, είχε ανατεθεί με πρωτόκολλο συνεργασίας από το Υπουργείο Εξωτερικών στο ΕΚΔΔΑ, το οποίο είχε υλοποιήσει με επιτυχία ανάλογη δράση υποστήριξης της Κυπριακής Προεδρίας το 2012.

Η παρέμβαση περιλάμβανε εξειδικευμένα επιμορφωτικά προγράμματα που απευθύνονταν στους Προέδρους των ομάδων του Συμβουλίου και τους Εθνικούς Εκπροσώπους, καθώς και στις ομάδες στήριξης της Προεδρίας. Αξιοποιήθηκαν μέθοδοι εκπαίδευσης όπως: διαδραστική επικοινωνία, μελέτη περίπτωσης, παιχνίδι ρόλων, ασκήσεις προσομοίωσης, καθώς και ανάλυση σχέσεων μεταξύ Προεδρίας, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι εκπαιδευτές/τριες προέρχονταν από τη Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ, την Εθνική Σχολή Διοίκησης της Γαλλίας (ΕΝΑ) και από το Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ.

Πατήστε εδώ για να περιηγηθείτε στον ιστότοπο της Ελληνικής Προεδρίας.

Σχετικά Άρθρα