Νέα – Ανακοινώσεις

Συμμετοχή ΕΚΔΔΑ στη συνάντηση DISPA

 

Τις επιμορφωτικές δράσεις του ΕΚΔΔΑ που αξιοποιούν βέλτιστες πρακτικές και μεταφορά τεχνογνωσίας και σχετίζονται με την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα, πρωτίστως δε με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, παρουσίασε η Αναπληρώτρια του Γενικού Γραμματέα ΕΚΔΔΑ/Διευθύντρια του ΙΝΕΠ, Δρ Φανή Κομσέλη, στο πλαίσιο της εξαμηνιαίας συνάντησης Διευθυντών Ινστιτούτων και Σχολών Δημόσιας Διοίκησης (DISPA). Στην αποστολή του ΕΚΔΔΑ συμμετείχε και η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Επικοινωνίας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, κα Νάγια Βρεττάκου (ΜΑ). Η ευρωπαϊκή αυτή συνάντηση, με κεντρικό θέμα «Ηγεσία, Ηθική και Παρακίνηση στη Δημόσια Διοίκηση: προκλήσεις και αναζήτηση μιας κατάλληλης απάντησης», διοργανώθηκε στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2013 στην πόλη Βίλνιους από το Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης της Λιθουανίας, η οποία ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και από τον προσεχή Ιανουάριο παραδίδει τη σκυτάλη στην Ελλάδα με το ΕΚΔΔΑ να διοργανώνει, τον Ιούνιο του 2014, στην Αθήνα, ανάλογη συνάντηση των μελών του DISPA.

Η δρ Φ. Κομσέλη ήταν εισηγήτρια της θεματικής ενότητας «Bελτίωση δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της διαφθοράς» και παρουσίασε αναλυτικά τις δράσεις, συμβουλευτικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα, που υλοποιεί το ΕΚΔΔΑ για την υποστήριξη:

  • της διοικητικής μεταρρύθμισης
  • της καταπολέμησης της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας
  • των μεταρρυθμίσεων στην Υγεία

Επίσης, αναφέρθηκε στις 32 επιμορφωτικές δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής του οδικού χάρτη για την παροχή τεχνικής βοηθείας στον τομέα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Τα προγράμματα που υποστηρίχθηκαν από την Ομάδα Δράσης της ΕΕ στην Ελλάδα με τη συνδρομή της Φορολογικής Υπηρεσίας (FIOD) της Ολλανδίας, παρακολούθησαν 760 στελέχη φορολογικών, ελεγκτικών, τραπεζικών και αστυνομικών αρχών. Τέλος, η δρ Φ. Κομσέλη αναφέρθηκε στα προγράμματα επιμόρφωσης συνολικά 4.500 εφοριακών, τελωνειακών, ελεγκτών κρατικών εσόδων και υπαλλήλων του ΣΔΟΕ, τα οποία οργανώθηκαν και σε περιφερειακές υπηρεσίες και περιλάμβαναν επιτόπια εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, δηλαδή σε πραγματικές επιχειρησιακές συνθήκες.

Σχετικά Άρθρα