Νέα – Ανακοινώσεις

Προγράμματα υποστήριξης Ελληνικής Προεδρίας ΕΕ

 

Ολοκληρώνεται αυτή την περίοδο η επιμορφωτική δράση του ΕΚΔΔΑ για την προετοιμασία και υποστήριξη των κρατικών λειτουργών που εμπλέκονται στην άσκηση της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) το α΄ εξάμηνο του 2014. Κατά την χρονική περίοδο Μαΐου – Οκτωβρίου 2013 διοργανώθηκαν από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ, 15 επιμορφωτικά προγράμματα με τη συμμετοχή 263 στελεχών υπουργείων και φορέων που πρόκειται να αναλάβουν καθήκοντα Προέδρων, Αναπληρωτών και Εθνικών Εκπροσώπων. Την ίδια χρονική περίοδο υλοποιήθηκαν 14 προγράμματα, τα οποία παρακολούθησαν 192 μέλη των ομάδων στήριξης της Προεδρίας.

Η τελευταία φάση της δράσης περιλαμβάνει εξειδικευμένα προγράμματα σε ζητήματα τεχνικών διαπραγμάτευσης για τους Προέδρους των ομάδων του Συμβουλίου και τους Εθνικούς Εκπροσώπους, καθώς και για τις ομάδες στήριξης. Οι μέθοδοι εκπαίδευσης που υιοθετήθηκαν περιελάμβαναν: διαδραστική επικοινωνία, μελέτη περίπτωσης, παιχνίδι ρόλων, ασκήσεις προσομοίωσης, πρακτική διαπραγμάτευσης, καθώς και ανάλυση σχέσεων μεταξύ Προεδρίας, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι εκπαιδευτές προέρχονταν από τη Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ και από το Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ.

Υπενθυμίζεται ότι το ΕΚΔΔΑ ανέλαβε το σχεδιασμό και την υλοποίηση της επιμορφωτικής δράσης, υπογράφοντας, στις αρχές Μαρτίου του 2013, σχετικό πρωτόκολλο με το καθ΄ ύλην αρμόδιο Υπουργείο των Εξωτερικών. Είχε προηγηθεί η επιτυχής συμβολή του ΕΚΔΔΑ στην προετοιμασία της Κυπριακής Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2012.

Σχετικά Άρθρα