Νέα – Ανακοινώσεις

Νέα πιστοποιημένα προγράμματα επιμόρφωσης

 

780 πιστοποιημένα προγράμματα περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό της επιμορφωτικής περιόδου Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2013 που πρόκειται να υλοποιήσει το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ και απευθύνονται σε όλα τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από το σύνολο των επιμορφωτικών δράσεων το 59% πρόκειται να διεξαχθεί στην Αθήνα, το 21% στη Θεσσαλονίκη και το υπόλοιπο 20% σε άλλες πόλεις της περιφέρειας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους τομείς ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και νέων τεχνολογιών, καθώς και σε θέματα οικονομίας και δημοσιονομικής πολιτικής. Όλα τα προγράμματα συμβαδίζουν με τη διοικητική μεταρρύθμιση και προέκυψαν μετά από ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών και υποβολή σχεδίων εκπαίδευσης με τη συνεργασία υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου.

Αναζητήστε εδώ τα προγράμμα ανά Θεματικό Κύκλο, Περιφέρεια και Πόλη.

Διαβάστε εδώ τη σχετική εγκύκλιο.

Σχετικά Άρθρα