Νέα – Ανακοινώσεις

Εξ αποστάσεως επιμόρφωση προϊσταμένων

 

Το ΕΚΔΔΑ ξεκίνησε την εξ αποστάσεως επιμόρφωση προϊσταμένων διευθύνσεων και τμημάτων με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων προγραμμάτων μεικτής εκπαίδευσης (δύο ημέρες δια ζώσης και 3 εβδομάδες ασύγχρονης εκπαίδευσης). Το πρώτο πρόγραμμα, για διευθυντές, ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 5.11.2014, ενώ ακολουθούν άλλα τρία (ένα για διευθυντές και δύο για τμηματάρχες), τα οποία αρχίζουν στις 24.11.2014 και ολοκληρώνονται στις 18.12.2014. Σε μήνυμα προς τους συμμετέχοντες ο πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, Ομότιμος Καθηγητής Ιωάννης Χρυσουλάκης, υπογράμμισε ότι στρατηγική επιδίωξη του ΕΚΔΔΑ είναι η επένδυση στα καινοτόμα αυτά προγράμματα σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς φορείς.

Στα προγράμματα που απευθύνονται σε προϊσταμένους διευθύνσεων έμφαση δίνεται στις δημόσιες πολιτικές, στον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό και στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Στα αντίστοιχα προγράμματα για προϊσταμένους τμημάτων η έμφαση δίνεται: στο νέο περιβάλλον της δημόσιας διοίκησης, στα εργαλεία του σύγχρονου μάνατζμεντ, στην παρακίνηση των υφισταμένων, στην ηγεσία και τη βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού και στην επικοινωνία με τον πολίτη.

Την επιστημονική ευθύνη των επιμορφωτικών δράσεων έχουν οι: Δρ Σαββατού Τσολακίδου, Δρ Μαρία Ραμματά και η κα Κονδύλω Τερζή, Υπεύθυνες Σπουδών & Έρευνας του ΕΚΔΔΑ.

Σχετικά Άρθρα