Νέα – Ανακοινώσεις

Εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα

 

Το ΙΝΕΠ διοργανώνει την περίοδο Απριλίου – Ιουνίου 2013 στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, τέσσερα πιστοποιημένα προγράμματα με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης τα οποία, σε πρώτη φάση, απευθύνονται σε προϊσταμένους τμημάτων και αναπληρωτές προϊσταμένους.

Η επιμορφωτική αυτή δράση συνδυάζει τη δια ζώσης εκπαίδευση (17 ώρες) με τις τεχνικές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (18 ώρες κατανεμημένες σε τρία διήμερα), ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν διάφορες δυσχέρειες που εμποδίζουν την επιμόρφωσή τους λόγω θέσης ευθύνης.

Οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται στην εκπόνηση μίας εργασίας που αντιστοιχεί με τρεις ώρες επιμόρφωσης, την οποία πρέπει να αποστείλουν σε διάστημα πέντε εργασίμων ημερών μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ασύγχρονης μάθησης, ενώ, με το πέρας του προγράμματος, υποβάλλονται σε τεστ αξιολόγησης εξ αποστάσεως.

Επιπλέον, με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πρόκειται να υλοποιηθούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα, πέντε επιμορφωτικά προγράμματα με τίτλο: «Τυποποίηση Δημοσίων Εγγράφων – Έκδοση και Δημοσίευση Διοικητικών Πράξεων».

Αναζητήστε εδώ τα προγράμματα

Σχετικά Άρθρα