Νέα – Ανακοινώσεις

ΕΣΔΔΑ: Διαλέξεις και εκπαίδευση πεδίου με επιτόπιες επισκέψεις

 

Σε συνεργασία με το Επιστημονικό – Εκπαιδευτικό Συμβούλιο του ΕΚΔΔΑ προχώρησε ο εμπλουτισμός του προγράμματος σπουδών της κοινής φάσης της ΚΒ΄ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), μέσω της διεξαγωγής σειράς ημερίδων/διαλέξεων/debates σε θέματα μεγάλου ενδιαφέροντος, αλλά και εκπαίδευσης πεδίου με επιτόπιες επισκέψεις. Το πρόγραμμα διαλέξεων με ομιλητές διακεκριμένους ειδικούς επιστήμονες και στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αφορά στις κάτωθι θεματικές ενότητες:

  • «Ο ρόλος του σύγχρονου Κράτους»,
  • «Επιχειρηματικότητα & δημόσιος τομέας»,
  • «Ενεργειακή πολιτική & Οικολογία», και
  • «Κρίσιμες μεταρρυθμίσεις»

Επιπρόσθετα, μετά απο προτάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου, η ΕΣΔΔΑ υιοθέτησε βελτιώσεις του προγράμματος σπουδών, με τροποποιήσεις και συμπληρώσεις ως προς το σκοπό, το αντικείμενο, το περιεχόμενο, την προτεινόμενη βιβλιογραφία, τους τίτλους, αλλά και τις ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων της ειδικής φάσης. Επίσης, υιοθέτησε την προσθήκη του βιωματικού εργαστηρίου του ΙΝΕΠ «Χτίζοντας την Αποτελεσματική Ομάδα» στο πρόγραμμα σπουδών.

Σχετικά Άρθρα