Νέα – Ανακοινώσεις

Νέο θεσμικό πλαίσιο εισαγωγής στην ΕΣΔΔΑ

 

2014 Diagonismos Esdda1 Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 237 Α) στις 31 Οκτωβρίου 2014.

 

Διαβάστε εδώ τις σχετικές ρυθμίσεις του ν. 4305/2014 (άρθρα 17 και 18) που εισηγήθηκε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ) και υιοθέτησε η Βουλή των Ελλήνων.

 

Στη φωτογραφία διακρίνονται σπουδαστές από προγενέστερο εισαγωγικό διαγωνισμό.

 

 

Σχετικά Άρθρα