Νέα – Ανακοινώσεις

Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΕΚΔΔΑ – ΚΕΔΕ

 

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) υπεγράφη σήμερα 11 Φεβρουαρίου 2013. Το πρωτόκολλο υπέγραψαν η Γενική Γραμματέας του ΕΚΔΔΑ, κα Άννα Αναγνωστοπούλου, και ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, κ. Κωνσταντίνος Ασκούνης.

Με τη συμφωνία αυτή ενισχύεται περαιτέρω η συνεργασία των δύο φορέων για την υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών επιμόρφωσης του προσωπικού και των μελών των δημοτικών οργάνων, μετά από ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών, καθώς και για τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας των ΟΤΑ α΄ βαθμού με απώτερο στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Ειδικότερα, όπως ορίζεται στο Πρωτόκολλο Συνεργασίας, το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ αναλαμβάνει την εκπαίδευση / επιμόρφωση σε θέματα τα οποία έχουν στόχο:

  1. τη βελτίωση δεξιοτήτων των στελεχών των Δήμων. Σημειώνεται ότι το ΕΚΔΔΑ υλοποιεί ήδη μεγάλο αριθμό σχετικών επιμορφωτικών προγραμμάτων,
  2. το λειτουργικό εκσυγχρονισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και την αντίστοιχη ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της, με βάση σχετικές προτάσεις της ΚΕΔΕ.