Νέα – Ανακοινώσεις

Επιμορφωτικές δράσεις υποστήριξης Ελληνικής Προεδρίας ΕΕ

 

Με τη συμμετοχή 250 κρατικών λειτουργών ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των επιμορφωτικών δράσεων για την προετοιμασία και υποστήριξη της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) το α΄ εξάμηνο του 2014. Στην επόμενη φάση και κατά τη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2013 διοργανώνονται από το ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ, συνολικά οκτώ επιμορφωτικά προγράμματα, εκ των οποίων:

  • δύο αφορούν στην προετοιμασία των Εθνικών Εκπροσώπων, καθώς και των Προέδρων και Αναπληρωτών τους με ημερομηνίες διεξαγωγής 17 – 19 και 18 – 20 Σεπτεμβρίου,
  • τέσσερα αφορούν στην προετοιμασία των ομάδων στήριξης της Προεδρίας, με ημερομηνίες διεξαγωγής 16 – 18 και 18 – 20 Σεπτεμβρίου, καθώς και 9 – 11 και 21 – 23 Οκτωβρίου,
  • δύο απευθύνονται στους Προέδρους των λειτουργούντων ομάδων του Συμβουλίου, με αντικείμενο τις τεχνικές διαπραγμάτευσης στην ΕΕ, με ημερομηνίες υλοποίησης 26 – 27 Σεπτεμβρίου και 1 – 2 Οκτωβρίου με τη συνεργασία της Εθνικής Σχολής Διοίκησης (ΕΝΑ) της Γαλλίας.

Οι μέθοδοι εκπαίδευσης που έχουν υιοθετηθεί περιλαμβάνουν: διαδραστική επικοινωνία, μελέτη περίπτωσης, παιχνίδι ρόλων, ασκήσεις προσομοίωσης, πρακτική διαπραγμάτευσης, ενώ γίνεται και ανάλυση σχέσεων μεταξύ Προεδρίας, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι το ΕΚΔΔΑ ανέλαβε την προετοιμασία όσων κρατικών λειτουργών εμπλακούν στην άσκηση της Ελληνικής Προεδρίας υπογράφοντας, στις αρχές Μαρτίου του 2013, σχετικό πρωτόκολλο με το καθ΄ ύλην αρμόδιο Υπουργείο των Εξωτερικών. Είχε προηγηθεί η επιτυχής συμβολή του ΕΚΔΔΑ στην προετοιμασία της Κυπριακής Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2012.

Σχετικά Άρθρα