Νέα – Ανακοινώσεις

Μείωση των διοικητικών βαρών στην τοπική αυτοδιοίκηση

Seminario 1 ROI

Δύο εξειδικευμένα προγράμματα επιμόρφωσης ανώτατων στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη μείωση των διοικητικών βαρών μέσω του μοντέλου άτυπης προληπτικής προσέγγισης (ΙΡΑΜ) υλοποιεί το ΕΚΔΔΑ με τη συνεργασία με το Ολλανδικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (PBLQ). Το πρώτο πρόγραμμα, διάρκειας 5 ημερών, ξεκίνησε στις 13 Οκτωβρίου 2014, παρουσία του προέδρου του ΕΚΔΔΑ, Ομότιμου Καθηγητή Ιωάννη Χρυσουλάκη, του δημάρχου Νίκαιας – Ρέντη, κ. Γιώργου Ιωακειμίδη και των αντιδημάρχων της Κω, κ. Γιάννη Κρητικού, Αιγιαλείας, κ. Βασίλειου Χριστόπουλου και Σητείας, κ. Νίκου Λαντζανάκη, διεξάγεται δε στην αγγλική γλώσσα. Σε σύντομη παρέμβαση, ο κ. Χρυσουλάκης υπογράμμισε ότι η επιμορφωτική σύμπραξη ΕΚΔΔΑ – PBLQ αποσκοπεί στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προτάσεων εφαρμογής στους δήμους της χώρας μέσα από τη μεταφορά της ολλανδικής τεχνογνωσίας και εμπειρίας.

Τα θέματα που παρουσιάζονται από υψηλόβαθμα στελέχη της PBLQ, κα Mariette Baptist – Fruin και κ. Nathan Ducastel, είναι: η αναγκαιότητα μείωσης των διοικητικών βαρών, σε περιβάλλον αυξημένης πολυπλοκότητας και οι νέες προκλήσεις για τη δημόσια διοίκηση στην Κοινωνία της Γνώσης, η αποτελεσματική διακυβέρνηση με επίκεντρο τον πολίτη και η δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τη διοίκηση. Επίσης, νέα πρότυπα και νέα μοντέλα άτυπης προληπτικής προσέγγισης (IPAM) σε τοπικό επίπεδο, καθώς και τεχνογνωσία από την ολλανδική εμπειρία με την παρουσίαση του ολλανδικού μοντέλου διοίκησης. Το δεύτερο επιμορφωτικό πρόγραμμα θα διεξαχθεί από τις 24 έως τις 27 Νοεμβρίου 2014 και πάλι στο ΕΚΔΔΑ.Την επιστημονική ευθύνη της δράσης έχει ο κ. Αντώνης Λιανός, Υπεύθυνος Σπουδών & Έρευνας του ΕΚΔΔΑ

Στη φωτογραφία διακρίνονται (από αριστερά) οι: Mariette Baptist – Fruin, Ιωάννης Χρυσουλάκης και Nathan Ducastel

Σχετικά Άρθρα