Νέα – Ανακοινώσεις

Ημερίδα για τη μετάβαση στους νέους οργανισμούς των Υπουργείων

 

2014 Imerida Organismoi 2 Εκατό και πλέον προϊστάμενοι και στελέχη Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων Διοικητικού και Οικονομικού των Υπουργείων συμμετείχαν στην επιμορφωτική ημερίδα για τα βήματα μετάβασης στους νέους Οργανισμούς που διοργάνωσαν την Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ) και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). Τα θέματα που αναπτύχθηκαν επικεντρώθηκαν, μεταξύ άλλων, στη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων, στην κατάταξη, κατανομή και τοποθέτηση προσωπικού, καθώς και στην προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων στους νέους Οργανισμούς. Σε σύντομη παρέμβασή τους, τόσο ο πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, Ομότιμος Καθηγητής Ιωάννης Χρυσουλάκης, όσο και ο Γενικός Γραμματέας του ΥΔΜΗΔ, κ. Θεόδωρος Λιβάνιος, επεσήμαναν, μεταξύ άλλων, ότι το εγχείρημα της αναδιοργάνωσης της κεντρικής διοίκησης αποσκοπεί στην ενδυνάμωση του στρατηγικού, εποπτικού και ελεγκτικού ρόλου των Υπουργείων, καθώς και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία τους με ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Την επιστημονική ευθύνη του προγράμματος είχε ο κ. Χαράλαμπος Πλατής, Υπεύθυνος Σπουδών & Έρευνας του ΕΚΔΔΑ.

 

Σχετικά Άρθρα