Νέα – Ανακοινώσεις

Επιμόρφωση νηπιαγωγών και δασκάλων σε θέματα ισότητας

 

Σύμφωνο συνεργασίας για την ευαισθητοποίηση και την επιμόρφωση εκπαιδευτικών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα ισότητας των φύλων και έμφυλων διακρίσεων υπέγραψαν το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, το ΕΚΔΔΑ, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και το Κέντρο Ερευνών για θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ). Το σύμφωνο συνεργασίας προβλέπει το σχεδιασμό επιμορφωτικών δράσεων για την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης μέσω της απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν στην προώθηση της ισότητας των φύλων, στην ένταξη της διάστασης του φύλου στις παιδαγωγικές πρακτικές και την υλοποίηση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων σχετικά με τα φύλα και τις διακρίσεις. Τη συμφωνία υπέγραψαν στις 14/6/2015 ο Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Τάσος Κουράκης, η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, κα Φωτεινή Κούβελα, και οι Πρόεδροι του ΕΚΔΔΑ, Αναπλ. Καθ. Ιφιγένεια Καμτσίδου, και του ΚΕΘΙ, κα Ειρήνη-Ελένη Αγαθοπούλου.

Σχετικά Άρθρα