Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για διαμόρφωση χώρου της Κ.Υ. σε αίθουσες διδασκαλίας

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, προβαίνει στη διαμόρφωση χώρου (περίπου 270 τετραγωνικών μέτρων), στον πρώτο όροφο της Κ.Υ. που λειτουργούσε παλαιότερα ως κυλικείο, σε τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο έως την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015 στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107).

Πρόσκληση