Διακηρύξεις Προμηθειών

Νέα μετάθεση ημερομηνίας διαγωνισμού κυλικείου

Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. 5259/07-07-2015 ανακοίνωσης και λόγω της από 14-7-2015 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ μετατίθεται, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 5438 /16-07-2015 απόφαση της Προέδρου του Ε.K.Δ.Δ.Α., έως και 01-09-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών που αφορά τον αριθ.πρωτ.4447/09-06-2015 ανοικτό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση κυλικείου εντός του κτιρίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..

Ανακοίνωση