Διεθνής διαγωνισμός ξενόγλωσσων επιστημονικών περιοδικών
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει Διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή, για την ανανέωση της συνδρομής ξεν...

Περισσότερα