Διακήρυξη ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, κάτω των ορίων για την επιλογή Αναδόχου για τη σύναψη συμβάσεως με αντικείμενο την «ανάθεση παροχής υπηρεσιών συμβούλου σχετικά με την εκπόνηση μελέτης για την αναβάθμιση της πληροφοριακής υποδομής του ΕΚΔΔΑ (υλικό, λογισμικό, δικτυακή υποδομή)».
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει «ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήρ...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
ΙΝ.ΕΠ.: 14η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ανάθεση Διδακτικού Έργου
Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης απευθύνει στα ενταγμένα Μέλη του Μητρώο...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
Συμμετοχή του ΕΚΔΔΑ σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ΕΚΠΑ
Την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023, η Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), Δρ Παρασκευή Δραμαλιώτη κ...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
1η ΘΕΡΙΝΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΕΚΔΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
Το ΕΚΔΔΑ, πρωτοπορώντας για ακόμα μία φορά στο πεδίο της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, διοργανώνει στις εγ...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
ΙΝ.ΕΠ.: 10η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκπόνηση Φακέλων Σχεδιασμού και Εκπαιδευτικού Υλικού
Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης απευθύνει στα ενταγμένα Μέλη του Μητρώο...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
ΙΝ.ΕΠ.: 13η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ανάθεση Διδακτικού Έργου
Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης απευθύνει στα ενταγμένα Μέλη του Μητρώο...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
Διάλεξη της ΕΣΔΔΑ για θέματα Ισότητας των Φύλων, πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας και της κακοποίησης των γυναικών
Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) πραγματοποίησε, την Τετάρτη 14 Ιουνίου, διάλεξη  με τίτλο: «Το ζήτημα τ...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
ΙΝ.ΕΠ.: 9η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκπόνηση Φακέλων Σχεδιασμού και Εκπαιδευτικού Υλικού
Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης απευθύνει στα ενταγμένα Μέλη του Μητρώο...

Περισσότερα

slider3.jpg
Προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ Ατόμων:
Συνέχιση του κύκλου επιμορφώσεων για την ισότιμη και δίκαιη αντιμετώπιση των ατόμων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ στη Δημόσια Διοίκηση
Με αφορμή την εξέγερση του Stonewall το 1969 στη Νέα Υόρκη, ο Ιούνιος είναι παγκόσμια αναγνωρισμένος ως μήνας ορατότητας και υπερηφάνει...

Περισσότερα