Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση και λειτουργία κυλικείου εντός του κτιρίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική...

Περισσότερα