Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση συμμετοχής των αποφοίτων ΕΣΔΔΑ σε έρευνα

Το ΕΚΔΔΑ, μέσω της Ομάδας Εργασίας που συστάθηκε με απόφαση ΔΣ τον περασμένο Αύγουστο, εκπονεί έρευνα που αφορά στη «Συλλογή και επεξεργασία ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων για την αποτύπωση της σταδιοδρομίας των σπουδαστών/στριών ΕΣΔΔΑ».

Η έρευνα απευθύνεται στις/στους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και το σχετικό ερωτηματολόγιο βρίσκεται στον σύνδεσμο https://online.ekdd.gr/alumnires/ .

Οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ παρακαλούνται για τη συμμετοχή τους.

 

Σχετικά Άρθρα