Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάπτυξη νέου ιστότοπου Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Το ΕΚΔΔΑ διαθέτει για την παρουσίαση και προβολή του έργου του, τον ιστότοπο www.ekdd.gr, ο οποίος φιλοξενείται σε υποδομή του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Προκειμένου να διασφαλίσει τη συνολική κάλυψη των υπαρχουσών αλλά και των μελλοντικών αναγκών προβολής του ρόλου του, της λειτουργικότητας και της υψηλής αισθητικής, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. επιθυμεί να προβεί στην ανάπτυξη νέου Ιστότοπου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο, τις προσφορές τους έως και  την Δευτέρα 29/01/2018 στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107, ώρες λειτουργίας 09.00-15.00). 

Πρόσκληση

Διευκρινίσεις