Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς για το έτος 2018.

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών  λειτουργίας του προτίθεται να αναθέσει   την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εκπαιδευτικού και λοιπού αναγκαίου υλικού για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο, την οικονομική τους προσφορά για τις παραπάνω υπηρεσίες έως και την Τετάρτη 20/12/2017 στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107).

Πρόσκληση