Συμμετοχή του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στη συνάντηση Διευθυντών Σχολών και Ινστιτούτων Δημόσιας Διοίκησης
  H εξαμηνιαία συνάντηση των Διευθυντών των Σχολών και Ινστιτούτων Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DISPA) πραγματ...

Περισσότερα