Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια συστήματος αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) και των σχετικών εργασιών τοποθέτησης και θέσης σε λειτουργία του.
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του και προκειμένου να λειτουργεί απρόσκοπτα το νέο Κέντρο Δεδομένων (ComputerRoom) π...

Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια συστήματος αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) και των σχετικών εργασιών τοποθέτησης και θέσης σε λειτουργία του.
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του και προκειμένου να λειτουργεί απρόσκοπτα το νέο Κέντρο Δεδομένων (ComputerRoom) π...

Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάπτυξη νέου ιστότοπου Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Το ΕΚΔΔΑ διαθέτει για την παρουσίαση και προβολή του έργου του, τον ιστότοπο www.ekdd.gr, ο οποίος φιλοξενείται σε υποδομή του Ε.Κ.Δ.Δ....

Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάπτυξη νέου ιστότοπου Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Το ΕΚΔΔΑ διαθέτει για την παρουσίαση και προβολή του έργου του, τον ιστότοπο www.ekdd.gr, ο οποίος φιλοξενείται σε υποδομή του Ε.Κ.Δ.Δ....

Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια άγραφων λευκών CD για το 2018
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α, για την κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΙΝ.ΕΠ. (εγγραφή εκπαιδευτικού υλικού), διαθέτει μηχανήματα ...

Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια άγραφων λευκών CD για το 2018
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α, για την κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΙΝ.ΕΠ. (εγγραφή εκπαιδευτικού υλικού), διαθέτει μηχανήματα ...

Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς για το έτος 2018.
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών  λειτουργίας του προτίθεται να αναθέσει   την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εκπαιδευτικού και λο...

Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ειδών γραφικής ύλης
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του χρειάζεται να προβεί στην προμήθεια των αναγκαίων ειδών γραφικής ύλης. Κατόπιν ...

Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του χρειάζεται να προβεί στην προμήθεια των αναγκαίων ειδών καθαριότητας και ευπρεπισ...

Περισσότερα