Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΔΔΑ
Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ( Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του και προκειμένου να αποκατασ...

Περισσότερα