Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΣΔΔΑ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΘ’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

ΕΚΔΔΑ

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) απευθύνει στα ενταγμένα Μέλη του Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα αφορά σε μαθήματα και εργαστήρια της ΚΘ’ Εκπαιδευτικής Σειράς, τα οποία θα υλοποιηθούν από τον Δεκέμβριο του 2022 έως και τον Ιούνιο του 2024.

Η παρούσα Πρόσκληση εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του «Κανονισμού Διαχείρισης Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.» (ΦΕΚ 3373/Β/12-08-2020, όπως ισχύει σήμερα) για τους τίτλους των μαθημάτων και εργαστηρίων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. που αναφέρονται στον σχετικό Πίνακα στη συνέχεια.

 Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα ενταγμένα Μέλη του Μητρώου, βάσει του ως άνω Κανονισμού, θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πύλη εκπαιδευτών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (μέσω της διεύθυνσης https://online.ekdd.gr/instructors) μέχρι και την 9η Οκτωβρίου 2022.

Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση.

Αφήστε μια απάντηση