Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του και προκειμένου να αποκαταστήσει βλάβες και να αντιμετωπίσει έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό που διαθέτει,  χρειάζεται να προβεί στην προμήθεια των αναγκαίων ηλεκτρολογικών υλικών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο έως και  την  29η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη, στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107, ώρες λειτουργίας 09.00-15.00).

Πρόσκληση

 

Πίνακας Συμμόρφωσης

 

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς

Σχετικά Άρθρα