Νέα – Ανακοινώσεις

Επιμορφωτική Ημερίδα στην Πάτρα για τις Δημόσιες Συμβάσεις

 

Ημερίδα ενημέρωσης για τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα των συμβάσεων έργων και προμηθειών του δημοσίου διοργανώνει, την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015, στην Πάτρα το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), σε συνεργασία με την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Παρουσία του Προέδρου της ΕΑΑΔΗΣΥ, κ. Δημήτριου Ράϊκου, υψηλόβαθμα στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής πρόκειται να ενημερώσουν στελέχη και υπαλλήλους Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, Περιφερειών, Δήμων, Πανεπιστημίων, καθώς και φορέων του Δημοσίου για τις πρόσφατες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο. Η ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο της επιμορφωτικής δράσης των παραπάνω φορέων προκειμένου να υποστηριχθούν οι δημόσιες πολιτικές διαφάνειας και αποτελεσματικότητας στον κρίσιμο αυτό τομέα. Στην κατεύθυνση αυτή το ΕΚΔΔΑ εντάσσει ειδικό θεματικό κύκλο με τίτλο «Δημόσιες Συμβάσεις» στις επιμορφωτικές δράσεις που υλοποιεί ανά την επικράτεια μέσω του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ). Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο «ΑΣΤΗΡ» από τις 09:00 έως τις 16:00.

Σχετικά Άρθρα