1ο Εργαστήριο Διαβούλευσης: Ανοικτή Διακυβέρνηση και Ανοικτά Δεδομένα
  Την ανάγκη ανοικτής διάθεσης δημόσιων δεδομένων στους πολίτες, προς όφελος της ανάπτυξης, της διαφάνειας και της δημοκρατίας, ε...

Περισσότερα