ΕΚΔΔΑ
Ημερίδα ΕΚΔΔΑ για τις «ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Geointelligence)”
Την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου, το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ πραγματοποίησε την διαδικτυακή ημερίδα: “Γεωπληροφορίες (Geointel...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
Ημερίδα ΙΝΕΠ / ΕΚΔΔΑ, “Ανάπτυξη δεξιοτήτων στελεχών εκπαίδευσης: Στρατηγικές και πρακτικές υποστήριξης εκπαιδευτικών”, Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023
Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) σε συνεργασία με το Υπουργείο ...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
Συμμετοχή του ΕΚΔΔΑ σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ΕΚΠΑ
Την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023, η Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), Δρ Παρασκευή Δραμαλιώτη κ...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
Διάλεξη της ΕΣΔΔΑ για θέματα Ισότητας των Φύλων, πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας και της κακοποίησης των γυναικών
Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) πραγματοποίησε, την Τετάρτη 14 Ιουνίου, διάλεξη  με τίτλο: «Το ζήτημα τ...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
Το ΕΚΔΔΑ στην επιστημονική ημερίδα για τους ΟΤΑ και τις ήπιες δεξιότητες
Η Πρόεδρος ΕΚΔΔΑ συμμετείχε με ομιλία της στην Επιστημονική Ημερίδα που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου απ...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
Πρωτοβουλία ΕΚΔΔΑ: Διάλογος φορέων κοινωνικής πολιτικής
για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη
Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η Ημερίδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), με τίτλο «Κοινωνική Πολ...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
ΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΕΚΔΔΑ: Η Επιμόρφωση στην Υπηρεσία των Πολιτών
Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), στο πλαίσιο ανάδειξης των επιμορφω...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
Διάλεξη της ηγεσίας του ΕΟΔΥ στην ημερίδα της ΕΣΔΔΑ για την πρόληψη των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και τον Covid-19  
Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) πραγματοποίησε ημερίδα με τίτλο «Πρόληψη και έλεγχος των ενδονοσοκομεια...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
ΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ “ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ”» ΣΤΟ ΕΚΔΔΑ
Την Τετάρτη, 5 Απριλίου, στις 5 μ.μ., το ΕΚΔΔΑ διοργανώνει την ημερίδα με τίτλο ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ» στο αμφιθέατρο «...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
Ημερίδα ΙΤΕΚ / ΕΚΔΔΑ & Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για την προώθηση της επιχειρηματικότητας & της οικονομικής ανάπτυξης
(ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)
Το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών (ΙΤΕΚ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), σε συνεργασ...

Περισσότερα