Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ετήσια συντήρηση τοπικών μονάδων κλιματισμού
Προκειμένου το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. να αναθέσει την ετήσια συντήρηση των διακοσίων πενήντα (250) τοπικών μονάδων κλιματισμού (fan coils νερού), τ...

Περισσότερα

Επιστημονικό συνέδριο ΕΚΔΔΑ – ΑΠΘ για τις «Παθογένειες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και προτάσεις υπέρβασής τους” – Συμπεράσματα
         Το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών (ΙΤΕΚ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), σ...

Περισσότερα