Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΣΔΔΑ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α’ ΚΥΚΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Λ’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ» ΤΗΣ Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

ΕΚΔΔΑ

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) απευθύνει στα ενταγμένα Μέλη του Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση ομάδων εργασίας εκπόνησης εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα αφορά σε μαθήματα και εργαστήρια του πρώτου κύκλου μαθημάτων εξειδίκευσης της Λ’ Εκπαιδευτικής Σειράς «Γεώργιος Κοντογεώργης», τα οποία θα υλοποιηθούν από τον Οκτώβριο του 2024 έως και τον Ιανουάριο του 2025 (α’ κύκλος μαθημάτων εξειδίκευσης) και τον Φεβρουάριο του 2025 (για την πρακτική εκπαίδευση, 2ος-5ος/2025).

Η παρούσα Πρόσκληση εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του «Κανονισμού Διαχείρισης Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.» (ΦΕΚ 3373/Β/12-08-2020, όπως ισχύει σήμερα) για τους τίτλους των μαθημάτων και εργαστηρίων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. που αναφέρονται στον σχετικό Πίνακα στη συνέχεια.

 Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα ενταγμένα Μέλη του Μητρώου, βάσει του ως άνω Κανονισμού, θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πύλη εκπαιδευτών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (μέσω της διεύθυνσης https://online.ekdd.gr/instructors) μέχρι και την Κυριακή 21 Ιουλίου 2024.

Τα μαθήματα και εργαστήρια που πρόκειται να υλοποιηθούν κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Επισημαίνεται ότι τα μέλη Κ.Δ.Π. που θα επιλεγούν να διδάξουν προσέρχονται στις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και οι μέθοδοι διδασκαλίας πρέπει να είναι προσαρμοσμένες τόσο σε διά ζώσης, όσο και σε εξ αποστάσεως και σε μικτές μορφές διδασκαλίας.

Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση.

Αφήστε μια απάντηση