Νέα – Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ, ΕΣΔΔΑ, ΕΚΔΔΑ

Χαιρετισμός της Προέδρου ΕΚΔΔΑ στο Επιστημονικό Συνέδριο «Επενδυτικός-Αναπτυξιακός Προγραμματισμός & Διοίκηση Οικονομικών Αξιών στην Τ.Α.» Ξάνθη, 12-15 Μαΐου 2022

ΕΚΔΔΑ

Η Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), δρ. Παρασκευή Δραμαλιώτη, απηύθυνε χαιρετισμό κατά την εναρκτήρια συνεδρία του Επιστημονικού Συνεδρίου «Επενδυτικός-Αναπτυξιακός Προγραμματισμός & Διοίκηση Οικονομικών Αξιών στην Τ.Α.», που διοργανώθηκε από την Πανελλήνια Ένωση Γ.Γ. Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τ.Α.) «Κλεισθένης» και τον Δήμο Ξάνθης, από τις 12 έως τις 15 Μαΐου.

Στην έναρξη της ομιλίας της, η κα Δραμαλιώτη αναφέρθηκε στο σύνολο των δραστηριοτήτων του ΕΚΔΔΑ που συμβάλλουν στην επίτευξη των εθνικών στρατηγικών στόχων, τόσο για τη Δ.Δ., όσο και την Τ.Α. με έμφαση την εκπαίδευση των στελεχών ταχείας εξέλιξης από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), καθώς και το επιμορφωτικό έργο του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) με την επιμόρφωση κατά μέσο όρο 30.000 υπαλλήλων σε ετήσια βάση.

Η Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ τόνισε πως η παρεχόμενη επιμόρφωση εστιάζει σε κρίσιμους τομείς παράλληλα με την υλοποίηση εμβληματικών δράσεων στον τομέα της Πράσινης Οικονομίας, του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, της υποστήριξης των μηχανισμών ενίσχυσης της διαφάνειας και των διαδικασιών του εσωτερικού ελέγχου. Επιπλέον, υπογράμμισε τη συνεργασία του ΕΚΔΔΑ με Ινστιτούτα και Σχολές διεθνούς κύρους, όπως το Harvard, το LSE και το Insead Business School, στο πλαίσιο της μεταφοράς πολύτιμης τεχνογνωσίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Ειδική αναφορά έκανε η κα Δραμαλιώτη στο πρόγραμμα για τη διοικητική επάρκεια των υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ της κεντρικής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης που στόχο έχει την αναβάθμιση των ψηφιακών και διοικητικών γνώσεων και δεξιοτήτων τους.

Η Πρόεδρος Δραμαλιώτη αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση και ετοιμότητα του ΕΚΔΔΑ όσον αφορά στην επιμόρφωση των αιρετών της Τ.Α., με πρόσφατο παράδειγμα την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την ΚΕΔΕ παράλληλα με την ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών των στελεχών των  ΟΤΑ Α΄ βαθμού. Σύμφωνα με την κα Δραμαλιώτη, ενισχυμένα θεματικά πεδία επιμόρφωσης για τα στελέχη των ΟΤΑ θα αποτελέσουν οι ευκαιρίες αξιοποίησης των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, το νέο θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο των ΟΤΑ και οι κοινωνικές δεξιότητες.