Νέα – Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ, ΕΣΔΔΑ, ΕΚΔΔΑ, Διεθνείς Συνεργασίες

Το ΕΚΔΔΑ βραβεύεται από την Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης

ΕΚΔΔΑ

Τιμητικό βραβείο στην κατηγορία «Καλύτερα Εφαρμοζόμενη Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Αξιολόγησης» για το έργο που επιτελεί στην ενίσχυση της ανάπτυξης κουλτούρας αξιολόγησης στην ελληνική δημόσια διοίκηση απονεμήθηκε στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) στο πλαίσιο των βραβεύσεων της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης, την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου.

Το βραβείο παρέλαβε η Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, δρ Παρασκευή Δραμαλιώτη, η οποία ευχαρίστησε την Επιτροπή Βραβεύσεων και εν συνεχεία παρουσίασε το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Επιτελικών Στελεχών.

Η Πρόεδρος Δραμαλιώτη, κλείνοντας την παρουσίαση, αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της ex-ante αξιολόγησης που εφάρμοσαν τα στελέχη του ΕΚΔΔΑ σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, τη Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Expertise France και τους εμπειρογνώμονες της γαλλικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Παράλληλα, τόνισε ότι ο φορέας βρίσκεται ήδη στο στάδιο σχεδιασμού της μεθοδολογίας ex-post αξιολόγησης, η οποία αναμένεται να συνδράμει τα μέγιστα στην αποτίμηση αυτής της εμβληματικής δράσης.