Νέα – Ανακοινώσεις

Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΕΚΔΔΑ – Δήμου Ρόδου

 

Πρωτόκολλο συνεργασίας για την επιμόρφωση αιρετών και υπαλλήλων του Δήμου Ρόδου πρόκειται να υπογράψουν σύντομα το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και ο Δήμος Ρόδου. Το πλαίσιο αυτής της μόνιμης συνεργασίας καθορίστηκε σε συνάντηση που είχαν στις 19/11/2014 στη Ρόδο ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών κ. Σάββας Διακοσταματίου και ο Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, Ομότιμος Καθηγητής Ιωάννης Χρυσουλάκης.

«Η συνεργασία μας με τον κ. Χρυσουλάκη ήταν γόνιμη όσο ήταν ακόμη πρόεδρος της ΑΣΠΑΙΤΕ και συνεχίζεται σήμερα, από τη θέση του ως προέδρου του ΕΚΔΔΑ, με τις ίδιες προοπτικές. Είναι χαρακτηριστικό ότι η έναρξη των επιμορφωτικών προγραμμάτων του ΕΚΔΔΑ ξεκινά από τη Ρόδο, όπου 27 υπάλληλοι του Δήμου συμμετέχουν σε τριήμερο σεμινάριο με τίτλο ῾Ψηφιακή διακυβέρνηση και υπηρεσίες προς τους πολίτες῾. Ο Δήμος Ρόδου επενδύει στην εκπαίδευση των υπαλλήλων του, προκειμένου να βελτιώνει καθημερινά τις υπηρεσίες που παρέχει στους πολίτες» δήλωσε ο κ. Διακοσταματίου.

Από την πλευρά του ο κ. Χρυσουλάκης υπογράμμισε, ότι, «η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί και αποτελεί το νέο ξεκίνημα του ΕΚΔΔΑ για την αποκέντρωση της επιμόρφωσης. Ξεκινήσαμε με τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και συνεχίζουμε σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Το τρίπτυχό μας είναι αποκέντρωση επιμορφωτικών δράσεων, περισσότερα προγράμματα στο τόπο και το χώρο εργασίας των υπαλλήλων και αξιοποίηση του τοπικού επιστημονικού δυναμικού. Προτεραιότητα θα δοθεί σε ζητήματα αναπτυξιακού χαρακτήρα, γαλάζιας ανάπτυξης, ψηφιακής διακυβέρνησης, οργάνωσης υπηρεσιών και αποτελεσματικής εξυπηρέτησης των πολιτών ».

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας πρόκειται να περιλαμβάνει ένα ευρύ κύκλο επιμορφωτικών δράσεων για αιρετούς, καθώς και προγραμμάτων για υπαλλήλους του δήμου Ρόδου, σε ζητήματα όπως: ψηφιακή υπογραφή, κατάργηση επικυρώσεων εγγράφων, απλούστευση διαδικασιών, μείωση διοικητικών βαρών, ψηφιακές προμήθειες, δημόσιες συμβάσεις, ενίσχυση της διαφάνειας (πρόγραμμα Διαύγεια), ωρίμανση αναπτυξιακών έργων, πηγές χρηματοδοτήσεων κ.ά.
Σημειώνεται ότι οι κ. κ. Ιωάννης Χρυσουλάκης και Σάββας Διακοσταματίου κήρυξαν στις 19/11/2014 το πρωί τις εργασίες του προαναφερθέντος τριήμερου επιμορφωτικού προγράμματος.