Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΚΔΔΑ

Παρέμβαση της Προέδρου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στην Βουλή για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση».

ΕΚΔΔΑ

Η Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης κ. Παρασκευή Δραμαλιώτη, εκπροσώπησε σήμερα τον φορέα στη Βουλή, στην  δεύτερη συνεδρίαση – ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο  της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση».

Στην πρωτολογία της αναφέρθηκε στην σημασία της ενίσχυσης του επαγγελματισμού στη διοίκηση μέσω της προετοιμασίας και της εκπαίδευσης των στελεχών που θα εργαστούν σε νέα αντικείμενα και θα υπηρετήσουν νέους θεσμούς.

Δεσμεύτηκε ότι το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία του και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει τα προγράμματα επιμόρφωσης που προβλέπονται στο νομοσχέδιο, προκειμένου οι νέοι ρόλοι να αποβούν λειτουργικοί και αποτελεσματικοί για τη Δημόσια Διοίκηση.

Στη δευτερολογία της αναφέρθηκε στην προστιθέμενη αξία του νέου θεσμού του συμβούλου ακεραιότητας και έκανε σύντομη αναφορά στο μάθημα εσωτερικού ελέγχου που διδάσκεται αυτή τη στιγμή σε όλα τα τμήματα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Αφήστε μια απάντηση