Νέα – Ανακοινώσεις

Παγκόσμια Εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης και ΕΚΔΔΑ

 

Το ΕΚΔΔΑ στο πλαίσιο της παγκόσμιας εβδομάδας Ανοιχτής Πρόσβασης (www.openaccessweek.org) που διοργανώθηκε από τις 22 – 28 Οκτωβρίου 2012 για έκτη συνεχή χρονιά, και ως μέλος του δικτύου Open Access, παρουσίασε τις δράσεις και πρωτοβουλίες του την Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012, στο Μεγάλο Αμφιθέατρο, στο ισόγειο του κτηρίου του, επί της οδού Πειραιώς 211, στον Ταύρο.

H Ανοικτή Πρόσβαση αναφέρεται στην ελεύθερη, άμεση και διαδικτυακή δυνατότητα απόκτησης και αξιοποίησης της γνώσης. Η πρόσβαση αυτή μπορεί να σχετίζεται με τομείς όπως η έρευνα, η εκπαίδευση, η υγεία, η διοίκηση κ.α. Απορρέει από την ανάγκη διάχυσης της γνώσης με ταχύτερους ρυθμούς και ευθυγραμμίζεται με την αντίληψη ότι οι φορολογούμενοι πολίτες έχουν το δικαίωμα της πρόσβασης σε πόρους που δημιουργούνται με σκοπό την άμεση ή έμμεση εξυπηρέτησή τους.

Αποτελεί ένα αποτελεσματικό σύστημα διάδοσης δεδομένων, το οποίο μπορεί να επιταχύνει την επιστημονική πρόοδο και να ενισχύσει την ικανότητα της Ευρώπης για οικονομικές επιδόσεις και ανταγωνιστικότητα μέσω της γνώσης. Άλλωστε, η Ψηφιακή Ατζέντα 2020 θέτει τις γενικές κατευθύνσεις για την προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης. Η ανάπτυξη και υποστήριξη υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ικανών να φιλοξενήσουν πληροφορίες που θα είναι διαλειτουργικές σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο θα προωθήσει την κουλτούρα της κοινής χρήσης.

Ειδικότερα, στη Δημόσια Διοίκηση η ελεύθερη πρόσβαση στη διοικητική πληροφορία μπορεί να αποτελέσει εργαλείο υποστήριξης της διοικητικής γνώσης και καινοτομίας, αλλά και μηχανισμό προώθησης της διαφάνειας και λογοδοσίας της διοίκησης. Τα δεδομένα της δημόσιας διοίκησης θα πρέπει να είναι προσβάσιμα από όλους, χωρίς θεσμικούς και τεχνικούς φραγμούς, με στόχο τον ουσιαστικό έλεγχο και τη μείωση της σπατάλης πόρων αλλά και την ανάπτυξη και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Με βάση το θεσμικό του ρόλο, το ΕΚΔΔΑ, αναπτύσσει υποδομές και υπηρεσίες που αφορούν στη συλλογή, διάθεση και διατήρηση της διοικητικής πληροφορίας, με έμφαση στη -με Ανοικτή Πρόσβαση- διάχυσή της και με απώτερο στόχο την ενδυνάμωση της κοινωνίας.

Παρουσιάσεις Εκδήλωσης
Γενικής Γραμματέως Συντονίστριας ΜΟΤΕΚ
Προϊσταμένου Τμήματος Εφαρμογών & Πληροφορικής Εκδήλωσης
ΥΠΕΚΑ Geodata
Κουρμπάνης  Σούλης
 Θεοχάρης – Παπαδόπουλος

Σχετική Εφαρμογή

Δίκαρος

__________________________________________________________________________________

Σχετικό Υλικό με την Εκδήλωση
 Πρόγραμμα Εκδήλωσης Program in English
Δελτίο Τύπου Σχετική ανακοίνωση στο OpenAccess