Νέα – Ανακοινώσεις

Διεθνείς κύκλοι σπουδών της ΕΝΑ και των ΙRA (Γαλλία)

 

Ενημέρωση για την επικείμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Οι ανταλλαγές εμπειριών με τους υψηλά ισταμένους δημοσίους υπαλλήλους διαφόρων εθνικοτήτων, οι εμπειρίες ομαδικών εργασιών, διαπραγματεύσεων και εκπαίδευσης στις επικοινωνιακές προσεγγίσεις, οι πρακτικές ασκήσεις καθώς και οι διάφορες προτεινόμενες εκπαιδευτικές επισκέψεις σε όλη τη διάρκεια της παρακολούθησης των σεμιναρίων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΝΑ) ή στα Περιφερειακά Ινστιτούτα Διοίκησης (ΙΡΑ) της Γαλλίας συντελούν στην ανάπτυξη των διευθυντικών ικανοτήτων των φοιτητών, γαλλόφωνων δημοσίων υπαλλήλων και/ή δημοσίων λειτουργών, και τους προσφέρουν καινούργιους επαγγελματικούς ορίζοντες με την επιστροφή τους στην χώρα προέλευσής τους. Η διαδικασία επιλογής για τα προγράμματα του 2013 θα αρχίσει μέσα στον Νοέμβριο 2012.

Παρουσίαση των Διεθνών κύκλων σπουδών μεγάλης διάρκειας