Νέα – Ανακοινώσεις

Ιωάννης Χρυσουλάκης – Πρόεδρος ΕΚΔΔΑ

ΕΚΔΔΑ
Ο κ. Ιωάννης Χρυσουλάκης, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από τις ΗΠΑ και διδακτορικού από το ΑΠΘ, είναι ομότιμος Καθηγητής. Έχει διοικήσει επί μακρόν δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και έχει σημαντικό επιστημονικό έργο. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του ΕΚΔΔΑ και για δυο θητείες αντιπρόεδρος στον Παγκόσμιο Οργανισμό των Εθνικών Κέντρων Δημόσιας Διοίκησης, μέλος του οποίου είναι και το ΕΚΔΔΑ. Είναι Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ (Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) και του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

con tel: 213 1306 200 – 204
emailButtonpresident@ekdd.gr