Νέα – Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικά οι βεβαιώσεις συμμετοχής στα επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ

 

Ηλεκτρονικά θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν τις βεβαιώσεις παρακολούθησης και πιστοποίησης όσοι συμμετείχαν από την 1η Σεπτεμβρίου 2010 και μετά σε επιμορφωτικές δράσεις του ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ. Οι ηλεκτρονικές βεβαιώσεις με νόμο (άρθρο 34, Ν.4250/2014) επέχουν θέση ακριβούς αντιγράφου και είναι έγκυρες για κάθε χρήση από τους επιμορφωνόμενους και τις υπηρεσίες τους.

Η ηλεκτρονική πρόσβαση και λήψη των βεβαιώσεων πραγματοποιείται ατομικά από τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο, στον οποίο παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης και εκτύπωσης του επιμορφωτικού του ιστορικού. Δυνατότητα πρόσβασης με εξουσιοδοτημένους και πιστοποιημένους χρήστες έχουν και οι αρμόδιες οργανικές μονάδες των υπηρεσιών στις οποίες υπηρετούν οι επιμορφωνόμενοι υπάλληλοι.

Διαβάστε εδώ την υπουργική απόφαση με την οποία ορίζονται οι προϋποθέσεις, καθώς και η διαδικασία ηλεκτρονικής πρόσβασης και λήψης των ηλεκτρονικά χορηγούμενων βεβαιώσεων του ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ.