Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μελών Μητρώου Εκπαιδευτών

Με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση του προγραμματισμού των επιμορφωτικών δράσεων του ΙΝΕΠ που θα υλοποιηθούν κατά το Β’ εξάμηνο του 2014, καλούνται τα μέλη που έχουν ενταχθεί στο νέο Μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ να επιλέξουν τις θεματικές ενότητες για τις οποίες έχουν τη δυνατότητα και το ενδιαφέρον να αξιοποιηθούν ως εκπαιδευτές/τριες. Η αίτηση/δήλωση θα αφορά μέχρι πέντε (5) θεματικές ενότητες.

Σε περίπτωση που μέλος του Μητρώου Κ.Δ.Π. έχει ήδη κάνει δήλωση ενδιαφέροντος με βάση τον προγραμματισμό του A’ εξαμήνου 2014, έχει τη δυνατότητα:

α. να δηλώσει εκ νέου μέχρι 5 θεματικές ενότητες, οπότε θα ακυρωθεί η προηγούμενη δήλωση,

β. να μη κάνει νέα δήλωση, οπότε θα εξακολουθήσει να ισχύει η προηγούμενη δήλωση.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέχρι 10 Οκτωβρίου 2014 στην διεύθυνση https://online.ekdd.gr/instructors/index.jsp

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση

Σχετικά Άρθρα