Νέα – Ανακοινώσεις, Ημερίδες, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ

Ημερίδα παρουσίασης Μελέτης του ΙΤΕΚ/ΕΚΔΔΑ για την Αξιολόγηση της εφαρμογής του Ν.4412/16 περί δημοσίων συμβάσεων

ΕΚΔΔΑ

Το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών (ΙΤΕΚ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ), διοργανώνει ημερίδα με τίτλο:

« Η Αξιολόγηση της εφαρμογής του νόμου 4412/16 περί δημοσίων συμβάσεων, έργων και προμηθειών από τις αναθέτουσες αρχές και του βαθμού εξοικείωσης του αρμόδιου προσωπικού με τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες »

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί υβριδικά, με φυσική παρουσία και διαδικτυακά (webex), την Τετάρτη 16/11/2022 στις  11.00 π.μ.

Σκοπός της ημερίδας είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης που υλοποιήθηκε από το ΙΤΕΚ-ΕΚΔΔΑ, με σκοπό την ενημέρωση των στελεχών του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα για τις αλλαγές που επήλθαν από την εφαρμογή του συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου, καθώς και η συμβολή της νομοθεσίας στην καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Ομάδα – Στόχος: Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι ανοικτή για όλους τους ενδιαφερόμενους που μπορεί να είναι υπάλληλοι και στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και των ΝΠΔΔ αυτών που σχετίζονται με την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και γενικότερα με την σύναψη δημοσίων συμβάσεων όσον αφορά στα δημόσια έργα, τις μελέτες και τις τεχνικές και συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες, καθώς και τις προμήθειες και υπηρεσίες.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα της ημερίδας και τη διαδικασία συμμετοχής, μπορείτε να  βρείτε στη σχετική εγκύκλιο του ΕΚΔΔΑ.

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση