Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΣΔΔΑ

ΕΣΔΔΑ.: 3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ανάθεση Διδακτικού Έργου – Φάση Διορισμού 26ης Εκπαιδευτικής Σειράς ΕΣΔΔΑ

ΕΚΔΔΑ

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), , απευθύνει στα ενταγμένα Μέλη του Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού (Κ.Δ.Π.), Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση διδακτικού έργου, η οποία αφορά σε μαθήματα και εργαστήρια της Φάσης Διορισμού της ΚΣΤ’ Εκπαιδευτικής Σειράς που ξεκινά την 1η Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου 2020.

Η παρούσα Πρόσκληση εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του «Κανονισμού Διαχείρισης Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.» (ΦΕΚ 4489/Β/30-12-2016, όπως ισχύει σήμερα) για τους Τίτλους των μαθημάτων και εργαστηρίων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. που αναφέρονται στον σχετικό Πίνακα στη συνέχεια.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα ενταγμένα Μέλη του Μητρώου, βάσει του πιο πάνω Κανονισμού, θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πύλη εκπαιδευτών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (μέσω της διεύθυνσης https://online.ekdd.gr/instructors ) μέχρι και τις 7 Οκτωβρίου 2020.

Τα μαθήματα και εργαστήρια που πρόκειται να υλοποιηθούν κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση.

Αφήστε μια απάντηση