Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΣΔΔΑ

ΕΣΔΔΑ: 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Β’ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΑΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 27ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΗΣ» ΤΗΣ Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

ΕΚΔΔΑ

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε έτι περισσότερα μέλη του Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού (Κ.Δ.Π.) να ανταποκριθούν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάληψη διδακτικών καθηκόντων, απευθύνει στα ενταγμένα Μέλη νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία αφορά σε μαθήματα και εργαστήρια της Β’ Ειδικής Φάσης Σπουδών της ΚΖ’ Εκπαιδευτικής Σειράς «Δημήτριος Τζανάκης» που ξεκινούν την 3η Ιανουαρίου και ολοκληρώνονται στις 31 Μαρτίου 2022.

Η παρούσα Πρόσκληση εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του «Κανονισμού Διαχείρισης Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.» (ΦΕΚ 3373/Β/12-08-2020, όπως ισχύει σήμερα) για τους Τίτλους των μαθημάτων και εργαστηρίων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. που αναφέρονται στον σχετικό Πίνακα στη συνέχεια.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα ενταγμένα Μέλη του Μητρώου, βάσει του πιο πάνω Κανονισμού, θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πύλη εκπαιδευτών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (μέσω της διεύθυνσης https://online.ekdd.gr/instructors) μέχρι και την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2021.

Τα μαθήματα και εργαστήρια που πρόκειται να υλοποιηθούν κατά το ως άνω χρονικό διάστημα έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (Πρόγραμμα Β’ Ειδικής Φάσης Σπουδών της ΚΖ΄ Εκπαιδευτικής Σειράς «Δημήτριος Τζανάκης»).

Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση.

Αφήστε μια απάντηση