Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΣΔΔΑ

ΕΣΔΔΑ: 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΑΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

ΕΚΔΔΑ

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), απευθύνει στα ενταγμένα Μέλη του Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού (Κ.Δ.Π.), Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση διδακτικού έργου, η οποία αφορά σε μαθήματα και εργαστήρια της Φάσης Διορισμού της ΚΖ’ Εκπαιδευτικής Σειράς «Δημήτριος Τζανάκης» που θα υλοποιηθούν εντός του Ιουνίου 2022.

Η παρούσα Πρόσκληση εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του «Κανονισμού Διαχείρισης Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.» (ΦΕΚ 3373/Β/12-08-2020, όπως ισχύει) για τους Τίτλους των μαθημάτων και εργαστηρίων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. που αναφέρονται στον σχετικό Πίνακα στη συνέχεια.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα ενταγμένα Μέλη του Μητρώου, βάσει του ως άνω Κανονισμού, θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πύλη εκπαιδευτών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (μέσω της διεύθυνσης https://online.ekdd.gr/instructors) μέχρι και τις 5 Μαΐου 2022.

Τα μαθήματα και εργαστήρια που πρόκειται να υλοποιηθούν κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Επισημαίνεται ότι οι μέθοδοι διδασκαλίας πρέπει να είναι προσαρμοσμένες τόσο σε διά ζώσης, όσο και σε εξ αποστάσεως και σε μικτές μορφές διδασκαλίας.

Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση.

Αφήστε μια απάντηση