Νέα – Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

Επιτελικά Στελέχη: Αποτελέσματα της πρώτης online δοκιμασίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση με αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης (AI)

ΕΚΔΔΑ

Το ΕΚΔΔΑ ανακοινώνει τα αποτελέσματα της online εξ αποστάσεως δοκιμασίας που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην ελληνική δημόσια διοίκηση, με την υποστήριξη σύγχρονων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, για την επιλογή των υπαλλήλων που θα παρακολουθήσουν το νέο Ειδικό Πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) με τίτλο «Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων για την ένταξη στον Κλάδο ΠΕ Επιτελικών Στελεχών».

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο του προγράμματος, οι επιτυχόντες καλούνται να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση epitelika@ekdd.gr τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς επιβεβαίωση πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών.

Σε εφαρμογή του νόμου για το επιτελικό κράτος, οι επιτυχόντες θα παρακολουθήσουν το ειδικά διαμορφωμένο, με διεθνή τεχνογνωσία, εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΚΔΔΑ προκειμένου να καταλάβουν, μετά από απαιτητικές αξιολογικές διαδικασίες, τις  νευραλγικές θέσεις των πρώτων Νομοτεχνών, Αναλυτών Δημόσιων Πολιτικών και Αναλυτών Ψηφιακών Πολιτικών στα Υπουργεία και στην Προεδρία της Κυβέρνησης.