ΕΚΔΔΑ

Ανακοινώσεις

  • Σας ενημερώνουμε ότι απεστάλη στο email που έχετε δηλώσει κατά την αίτησή σας ενημέρωση σχετικά με την πορεία της αίτησής σας στο ειδικό πρόγραμμα.Σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει κάποιo email ενημέρωσης από το ΕΚΔΔΑ, παρακαλούμε ελέγξτε και τον φάκελο με την Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία σας.

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα

  • Εγκύκλιος του ΕΚΔΔΑ με θέμα “Υλοποίηση από το ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ του Ειδικού Προγράμματος Πιστοποίησης «Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων (Δ.Υ.) για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών»”
  • Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα

Θεσμικό Πλαίσιο

  • Νόμος 4622/2019 “Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.”(ΦΕΚ 133A/07-08-2019)
  • Υπουργική Απόφαση με θέμα “Διαδικασία μετάταξης στον διυπουργικό κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών της Διοίκησης του άρθρου 104 του ν. 4622/2019” (ΦΕΚ 5330Β/14-10-2022)
  • Υπουργική Απόφαση με θέμα “Ειδικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης «Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων (Δ.Υ.) για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών».” (ΦΕΚ 1954Β/19-04-2022)
  • Υπουργική Απόφαση  με θέμα “Κατανομή θέσεων κλάδου ΠΕ Επιτελικών Στελεχών της Κεντρικής Διοίκησης ανά Φορέα.” (ΦΕΚ 952Β/02-03-2022)
  • Προεδρικό Διάταγμα  π.δ. 73/2021  με θέμα “Καθορισμός αριθμού οργανικών θέσεων προσωπικού κλάδου ΠΕ Επιτελικών Στελεχών της Διοίκησης. ” (ΦΕΚ 167/Α’/14-9-22)

Περισσότερες Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες:  epitelika@ekdd.gr